Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju v Sloveniji

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Moškosti, enakost, skrbstvene prakse - MESP

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Substantivna zastopanost mladih v predstavniških organih

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za politološke raziskave

TP Razvoj in podpora za anketni sistem

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za družboslovno informatiko

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za družboslovno informatiko

Pisarna IDV - strošek dela

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020 | IDV

Mladi raziskovalec Boris Mance

Nosilec projekta: asist. Boris Mance | Trajanje projekta: 1. december 2016 - 30. november 2019 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Mladi raziskovalec Miha Šlebir

Nosilec projekta: Miha Šlebir | Trajanje projekta: 1. november 2016 - 30. november 2020 | Obramboslovni raziskovalni center

Mlada raziskovalka Jana Arbeiter

Nosilec projekta: asist. Jana Arbeiter | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020 | Center za mednarodne odnose

Mlada raziskovalka Jasna Mikič

Nosilec projekta: asist. Jasna Mikić | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov