Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

IP Spletno usposabljanje za ravnanje z odprtimi (FAIR) raziskovalnimi podatki za potrebe JRO

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 31. december 2030 | Arhiv družboslovnih podatkov

Podpora delu RDA vozlišče Slovenija

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 31. december 2030 | Arhiv družboslovnih podatkov

RSF, S.C.1.2, Prilagajanje študijskih programov potrebam netradicionalnih skupin, Vombergar

Vodja projekta na FDV: asist. Nina Vombergar | Trajanje projekta: 1. september 2023 - 31. december 2023 | Center za politološke raziskave

RSF s.E.2.1 v okviru EUTOPIA MORE

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. september 2023 - 30. november 2026 | Center za politološke raziskave

N6-0302-Spominjanje začetkov digitalizacije: kulturološki in medijskoarheološki vidiki tehnotopizma, tehnopesimizma in tehnonostalgije

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Natalija Majsova | Trajanje projekta: 1. avgust 2023 - 31. julij 2025 | Center za proučevanje kulture in religije

NOO VŽU, Vseživljenjsko učenje, trajnostni razvoj in dolgoživa družba

Vodja projekta na FDV: asist.dr. Otto Gerdina | Trajanje projekta: 1. avgust 2023 - 31. december 2025 | DS NOO

Rainbow Families – empower and connect (CareFor)

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Nina Perger | Trajanje projekta: 1. maj 2023 - 31. januar 2024 | Center za socialno psihologijo

Digitalni in v trajnostno družbo naravnan študijski program strojništva (UL za trajnostno družbo - ULTRA)

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Tanja Kerševan | Zunanji vodja: prof. dr. Franci Pušavec (Fakulteta za strojništvo) | Trajanje projekta: 1. marec 2023 - 1. marec 2023 | DS ULTRA

Mapiranje obštudijskih aktivnosti na članicah UL (UL za trajnostno družbo - ULTRA)

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Jana Arbeiter | Trajanje projekta: 1. marec 2023 - 31. december 2025 | DS ULTRA

Sodobna družbena tveganja: begunstvo, demokracija in trajnostni družbeni razvoj (UL za trajnostno družbo - ULTRA)

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Simona Zavratnik | Trajanje projekta: 1. marec 2023 - 31. december 2025 | DS ULTRA