Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Mladi raziskovalec Robin Fabrin Petersen

Nosilec projekta: Robin Fabrin-Petersen | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021 | Center za proučevanje družbene blaginje

Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev

Nosilec projekta: doc.dr. Darja Grošelj | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2019 | Center za družboslovno informatiko

UEL; Urbano izobraževanje v živo

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | Trajanje projekta: 1. julij 2017 - 30. junij 2020 | Center za prostorsko sociologijo

Prepoznavanje in razumevanje vloge dejavnikov države blaginje za oskrbo starih ljudi živečih v skupnosti v Sloveniji in Avstriji

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za metodologijo in informatiko

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za družboslovno informatiko

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

Nosilec projekta: doc.dr. Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju v Sloveniji

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Moškosti, enakost, skrbstvene prakse - MESP

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Substantivna zastopanost mladih v predstavniških organih

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za politološke raziskave