Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Analiza slovenskega in medijskega in oglaševalskega trga – vrednosti in ocene vrednosti posameznih segmentov in trgov

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Marko Milosavljević | Trajanje projekta: 1. julij 2012 - 31. december 2016 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

ECRP- Social Influence in Dynamic Network

Vodja projekta na FDV: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. januar 2012 - 31. december 2014 | Center za metodologijo in informatiko

ESF INTEREURO - Comparative research on interest group politics in Europe

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. oktober 2011 - 30. september 2014 | Center za politološke raziskave

Kakovost rib na slovenskem trgu in analiza možnosti prilagajanja ponudbe rib povpraševanju z namenom zagotavljanja prehranske varnosti prebivalstva in zviševanja konkurenčnosti ribiškega sektorja(Zdrava riba - zdrav kot riba, konkurenčen ribič - zadovolj

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Klement Podnar | Trajanje projekta: 1. oktober 2011 - 30. september 2014 | Center za marketing in odnose z javnostmi | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Etika hendikepa: socialne identitete ljudi z ovirami v teoriji in praksi

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Darja Zaviršek | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014 | Center za socialno psihologijo

Informacijsko-komunikacijske tehnologije in preobrazba anketnega raziskovanja v družboslovju

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014 | Center za družboslovno informatiko

Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014 | Center za proučevanje družbene blaginje

Pravno ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot orodja za premagovanje gospodarske in razvojne krize

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Rado Bohinc | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014 | Center za primerjalno pravne raziskave

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Božidar Jezernik | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014 | Center za proučevanje kulture in religije

Razvoj integralnega modela kazalnikov za spremljanje in vrednotenje uspešnosti politik na področju e-uprave

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Mirko Vintar | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014 | Center za družboslovno informatiko