Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti

Vodja projekta na FDV: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2016 | Center za metodologijo in informatiko

Spolnost srednješolcev v Sloveniji: vedenje, zdravje, stališča

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Tina Kogovšek | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2016 | Center za metodologijo in informatiko

Mobilizacija skupnosti za zmanjšano uporabo alkohola med mladimi (MOSA)

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Tanja Kamin | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 30. november 2016 | Center za socialno psihologijo

Deliberativne diskurzivne prakse v slovenski formalni in neformalni javni sferi

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Metka Kuhar | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 28. februar 2017 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Izvedba usposabljanj s področja družbenih in izobraževalnih ved o informatiki

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Uroš Svete | Trajanje projekta: 1. julij 2013 - 30. november 2013 | Obramboslovni raziskovalni center

Aktivno državljanstvo v globalni dobi

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Marinko Banjac | Trajanje projekta: 1. marec 2013 - 30. november 2013 | Center za politično teorijo

Razvoj kritičnega mišljenja o sodobnih družbenih procesih in aktualnih političnih problemih med mladimi

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. marec 2013 - 30. november 2013 | Center za politološke raziskave

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Vodja projekta na FDV: zasl.prof.dr. Mirjana Ule | Trajanje projekta: 1. januar 2013 - 31. december 2016 | Center za socialno psihologijo

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoje Slovenije v Evropi

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2013 - 31. december 2016 | Center za prostorsko sociologijo

Revija SHS (Studia Historica Slovenica)

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. januar 2013 - 31. december 2017 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov