Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Hajdeja Iglič | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2017 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

Druga tranzicija in produkcija smisla: kulturološki vidiki lokalnih odgovorov na globalizacijo na osi Balkan-Slovenija-Evropa

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Mitja Velikonja | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2018 | Center za proučevanje kulture in religije

Slovensko javno mnenje

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2019 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Razvoj prostorske sociologije

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Drago Kos | Trajanje projekta: 1. december 2013 - 31. december 2016 | Center za prostorsko sociologijo

Mlada raziskovalka Sara Atanasova

Vodja projekta na FDV: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. oktober 2013 - 31. marec 2017 | Center za metodologijo in informatiko

Medkulturne razlike in stereotipi(zacija): prednost in slabost pri političnem in gospodarskem sodelovanju med državami nekdanje Jugoslavije

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2015 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Digitalno državljanstvo

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Mojca Pajnik | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2016 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Metodologija družboslovnega raziskovanja v kontekstu e-družboslovja

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2016 | Center za družboslovno informatiko

Možnosti za desegmentacijo trga delovne sile

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Ivan Svetlik | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2016 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Novinarstvo in internet: politični, ekonomski in kulturni vidiki tehnoloških transformacij sodobnega novinarstva

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Melita Poler Kovačič | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2016 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja