Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Odstiranje javnopolitičnih posvetovanj v fazi oblikovanja EU politik

Nosilec projekta: prof.dr. Damjan Lajh | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za politološke raziskave

Medijski repertoarji mladih: Socialni, politični in kulturni aspekti digitaliziranega vsakdana

Nosilec projekta: prof.dr. Tanja Oblak Črnič | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za politološke raziskave

Slovenska narodnozabavna glasba kot politika: percepcije, recepcije in identitete

Nosilec projekta: prof.dr. Peter Stanković | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za proučevanje kulture in religije

Brezdomstvo v Sloveniji: obseg, značilnosti in stališča

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje

TAP Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje

Primerjava in evalvacija pristopov za bločno modeliranje časovnih omrežij s simulacijami in uporaba na slovenskih so-avtorskih omrežjih

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za metodologijo in informatiko

Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših

Nosilec projekta: doc.dr. Andraž Petrovčič | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za družboslovno informatiko

TAP Javni prostor za potrebe starejših v velikih večstanovanjskih soseskah v Sloveniji

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje

Korporativno upravljanje javnih služb - med učinkovitostjo in družbeno odgovornostjo

Nosilec projekta: prof.dr. Rado Bohinc | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za primerjalno pravne raziskave

TAP Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik

Nosilec projekta: prof.dr. Mitja Velikonja | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za proučevanje kulture in religije