Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem

Nosilec projekta: prof.dr. Božidar Jezernik | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014 | Center za proučevanje kulture in religije

Razvoj integralnega modela kazalnikov za spremljanje in vrednotenje uspešnosti politik na področju e-uprave

Nosilec projekta: prof.dr. Mirko Vintar | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014 | Center za družboslovno informatiko

Trajnostni razvoj v globalni konvergenci novih medijev in javne sfere

Nosilec projekta: prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

SHARE- Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, skupaj z IER, ki so nosilci za Evropo (v okviru DODATNEGA infrastrukturnega programa), ARRS

Nosilec projekta: viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | Trajanje projekta: 1. januar 2011 - 31. december 2014 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

ESS v okviru MRIC UL - samo materialni stroški od 2016

Nosilec projekta: viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | Trajanje projekta: 1. januar 2011 - 31. december 2020 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

JIRD/PALGRAVE VB, bivši JIRD

Nosilec projekta: prof.dr. Zlatko Šabič | Trajanje projekta: 1. december 2010 - 31. december 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Raziskava o kakovosti življenja v Ljubljani

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Drago Kos | Trajanje projekta: 1. maj 2010 - 31. maj 2010 | Center za prostorsko sociologijo

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014 | Center za metodologijo in informatiko

Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe

Nosilec projekta: prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja