Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoje Slovenije v Evropi

Nosilec projekta: prof.dr. Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2013 - 31. december 2016 | Center za prostorsko sociologijo

Revija SHS (Studia Historica Slovenica)

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. januar 2013 - 31. december 2017 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Analiza slovenskega in medijskega in oglaševalskega trga – vrednosti in ocene vrednosti posameznih segmentov in trgov

Nosilec projekta: prof.dr. Marko Milosavljević | Trajanje projekta: 1. julij 2012 - 31. december 2016 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

ECRP- Social Influence in Dynamic Network

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. januar 2012 - 31. december 2014 | Center za metodologijo in informatiko

ESF INTEREURO - Comparative research on interest group politics in Europe

Nosilec projekta: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. oktober 2011 - 30. september 2014 | Center za politološke raziskave

Kakovost rib na slovenskem trgu in analiza možnosti prilagajanja ponudbe rib povpraševanju z namenov zagotavljanja prehranske varnosti prebivalstva in zviševanja konkurenčnosti ribiškega sektorja

Nosilec projekta: prof.dr. Klement Podnar | Trajanje projekta: 1. oktober 2011 - 30. september 2014 | Center za marketing in odnose z javnostmi | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Etika hendikepa: socialne identitete ljudi z ovirami v teoriji in praksi

Nosilec projekta: prof.dr. Darja Zaviršek | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014 | Center za socialno psihologijo

Informacijsko-komunikacijske tehnologije in preobrazba anketnega raziskovanja v družboslovju

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014 | Center za družboslovno informatiko

Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014 | Center za proučevanje družbene blaginje

Pravno ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot orodja za premagovanje gospodarske in razvojne krize

Nosilec projekta: prof.dr. Rado Bohinc | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014 | Center za primerjalno pravne raziskave