Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Mladi raziskovalec Primož Mlačnik

Vodja projekta na FDV: asist. Primož Mlačnik | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020 | Center za proučevanje kulture in religije

Jezik dotika: lingvistične perspektive v študijah haptičnosti

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Mirt Komel | Trajanje projekta: 1. junij 2016 - 31. maj 2018 | Center za proučevanje kulture in religije

Družbeni mehanizmi za vzpostavljanje in ohranjanje znanstvenega sodelovanja

Vodja projekta na FDV: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 28. februar 2019 | Center za metodologijo in informatiko

Pametne IKT rešitve za aktivno in zdravo staranje: Integriranje storitev neformalne e-oskrbe v Sloveniji

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 28. februar 2019 | Center za družboslovno informatiko

BledCom 2016, 23. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2016 | Center za marketing in odnose z javnostmi

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Mitja Velikonja | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018 | Center za proučevanje kulture in religije

Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji: analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Tanja Kamin | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018 | Center za socialno psihologijo

Korporativno upravljanje družb v državni lasti: sodobni izzivi in dileme za Slovenijo in EU

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Rado Bohinc | Zunanji vodja: UL FDV | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018 | Center za primerjalno pravne raziskave

Slovenska znanstvena besedila: viri in opis

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Spolna diferenciacija v medijski industriji

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Breda Luthar | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje