Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Kakovost življenja družbenih skupin

Nosilec projekta: znan.svet.dr. Srna Mandič | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2016 | Center za proučevanje družbene blaginje

Obramboslovje

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2017 | Obramboslovni raziskovalni center

Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Hajdeja Iglič | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2017 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

Druga tranzicija in produkcija smisla: kulturološki vidiki lokalnih odgovorov na globalizacijo na osi Balkan-Slovenija-Evropa

Nosilec projekta: prof.dr. Mitja Velikonja | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2018 | Center za proučevanje kulture in religije

Slovensko javno mnenje

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2019 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Razvoj prostorske sociologije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Drago Kos | Trajanje projekta: 1. december 2013 - 31. december 2016 | Center za prostorsko sociologijo

Mlada raziskovalka Sara Atanasova

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. oktober 2013 - 31. marec 2017 | Center za metodologijo in informatiko

Medkulturne razlike in stereotipi(zacija): prednost in slabost pri političnem in gospodarskem sodelovanju med državami nekdanje Jugoslavije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2015 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Digitalno državljanstvo

Nosilec projekta: prof.dr. Mojca Pajnik | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2016 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Metodologija družboslovnega raziskovanja v kontekstu e-družboslovja

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2016 | Center za družboslovno informatiko