Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Determinante in učinki pozicioniranja slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matija Rojec | Trajanje projekta: 1. julij 2014 - 30. junij 2017 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Digitalna vključenost in aktivno staranje: Razvoj k uporabnikom usmerjenega metodološkega pristopa za preučevanje uporabe mobilne telefonije med starejšimi posamezniki

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. julij 2014 - 30. junij 2017 | Center za družboslovno informatiko

Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU

Nosilec projekta: prof.dr. Rado Bohinc | Trajanje projekta: 1. julij 2014 - 30. junij 2017 | Center za primerjalno pravne raziskave

Medijatizacija javnega življenja: protislovja v sferi politike in vsakdanjega življenja

Nosilec projekta: prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. julij 2014 - 30. junij 2017 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Omejena racionalnost in ekonomska uspešnost

Nosilec projekta: doc.dr. Andreja Živoder | Trajanje projekta: 1. julij 2014 - 30. junij 2017 | Center za socialno psihologijo

TAP ARRS Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, skupaj z Urbanističnim inštitutom

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. julij 2014 - 30. junij 2017 | Center za proučevanje družbene blaginje

Center za marketing in odnose z javnostmi

Nosilec projekta: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. april 2014 - 31. december 2014 | Center za marketing in odnose z javnostmi

Po projektna finančna podpora - Post Award Support

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 30. september 2014 | Center za družboslovno informatiko

Po projektna finančna podpora - Post Award Support

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 30. september 2014 | Center za družboslovno informatiko

TP-Javno naročilo »Evalvacija instrumentov in operacij centrov odličnosti in kompetenčnih centrov

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2014 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov