Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za družboslovno informatiko

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju v Sloveniji

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Moškosti, enakost, skrbstvene prakse - MESP

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Substantivna zastopanost mladih v predstavniških organih

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za politološke raziskave

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za družboslovno informatiko

TP Razvoj in podpora za anketni sistem

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. november 2021 | Center za družboslovno informatiko

Inovacijska kultura v mednarodni gospodarski družbi

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Andrej Kohont | Trajanje projekta: 1. april 2017 - 31. marec 2018 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

BledCom 2017, 24. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostm

Nosilec projekta: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2017 | Center za marketing in odnose z javnostmi

ZNANSTVENA KNJIŽNICA

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Niko Toš | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2018 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij