Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

CRP - Javnomnenjska raziskava družbenih vrednost o prostoru in okolju: longitudinalna študija med leti 2003 in 2018 ARRS del

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Marjan Hočevar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2019 | Center za prostorsko sociologijo

CRP - Izzivi religijsko pluralne družbe za javno šolo, ARRS del

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Aleš Črnič | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2020 | Center za proučevanje kulture in religije

Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2020 | Center za družboslovno informatiko

CRP Enakost spolov na področju izobraževanja, vodja projekta

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Marjeta Mencin | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2020 | Center za socialno psihologijo

CRP - Prevalenca in dolgoročni vplivi obremenjujočih izkušenj v otroštvu na funkcioniranje v odraslosti, ARRS del

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Metka Kuhar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 30. september 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

RADIKALIZACIJA IN CELOVITI PROTIUKREPI V REPUBLIKI SLOVENIJI

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. december 2020 | Obramboslovni raziskovalni center

TP Mobilne aplikacije, Ministrstvo za kulturo RS

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. februar 2018 - 30. november 2019 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Elektronski podatki - Ocena tveganj

Vodja projekta na FDV: viš.znan.sod.dr. Jennie Kristina Olofsson | Trajanje projekta: 1. februar 2018 - 31. januar 2020 | Center za proučevanje znanosti

TP Evalvacija/vrednotenje ukrepov, ki se izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

TP-BledCom 2018, 25. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | Center za marketing in odnose z javnostmi