Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

TP URI – Soča Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. julij 2020 - 31. oktober 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

E-ARMAGEDON - družbene posledice večjih izpadov električne energije

Nosilec projekta: prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. maj 2020 - 30. november 2021 | Obramboslovni raziskovalni center

Mladi raziskovalec Nejc Slukan

Nosilec projekta: asist. Nejc Slukan | Trajanje projekta: 1. april 2020 - 30. september 2021 | 28396

Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Nosilec projekta: Lea Lebar | Trajanje projekta: 1. februar 2020 - 30. september 2022 | Center za družboslovno informatiko

TP-BledCom 2020, 27. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Nosilec projekta: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020 | Center za marketing in odnose z javnostmi

TAP Made in YU: Kako so neljudje gor spravili Jugoslavijo

Nosilec projekta: doc.dr. Natalija Majsova | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2022 | Center za proučevanje kulture in religije

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Nosilec projekta: prof.dr. Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025 | Center za prostorsko sociologijo

PS Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

PS Družbena pogodba v 21. stoletju

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Maruša Pušnik | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025 | Center za proučevanje kulture in religije

PS Slovensko javno mnenje

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij