Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Korporativno upravljanje javnih služb - med učinkovitostjo in družbeno odgovornostjo

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Rado Bohinc | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za primerjalno pravne raziskave

TAP Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Mitja Velikonja | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za proučevanje kulture in religije

TAP Oblikovanje novega kulturnega polja v Sloveniji v 1980-ih: civilna družba med nacionalističnimi politikami in medkulturnim sodelovanjem

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Maruša Pušnik | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Prenos norm v EU in Sloveniji - ocena napredka k okoljski in trajnostni preobrazbi

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2024 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

TAP Računalniško podprta večjezična analiza novičarskega diskurza s kontekstualnimi besednimi vložitvami

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Andreja Vezovnik | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za socialno psihologijo

TP URI – Soča Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. julij 2020 - 31. oktober 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

E-ARMAGEDON - družbene posledice večjih izpadov električne energije

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. maj 2020 - 30. november 2021 | Obramboslovni raziskovalni center

Mladi raziskovalec Nejc Slukan

Vodja projekta na FDV: asist. Nejc Slukan | Trajanje projekta: 1. april 2020 - 30. september 2021 | 28396

Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Vodja projekta na FDV: asist. Lea Lebar | Trajanje projekta: 1. februar 2020 - 30. september 2022 | Center za družboslovno informatiko

TP-BledCom 2020, 27. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020 | Center za marketing in odnose z javnostmi