Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Nosilec projekta: asist. Lea Lebar | Trajanje projekta: 1. februar 2020 - 30. september 2022 | Center za družboslovno informatiko

TP-BledCom 2020, 27. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Nosilec projekta: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020 | Center za marketing in odnose z javnostmi

TAP Made in YU: Kako so neljudje gor spravili Jugoslavijo

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Natalija Majsova | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2022 | Center za proučevanje kulture in religije

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025 | Center za prostorsko sociologijo

PS Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

PS Družbena pogodba v 21. stoletju

Nosilec projekta: prof.dr. Maruša Pušnik | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025 | Center za proučevanje kulture in religije

PS Družbena pogodba v 21. stoletju - ostanek MR

Nosilec projekta: prof.dr. Maruša Pušnik | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025 | Center za proučevanje kulture in religije

PS Slovensko javno mnenje

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

CRP Prestrukturiranje podjetij: sistem zgodnjega opozarjanja in primeren odziv države MGRT del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Anže Burger | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. oktober 2020 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Fiskalna kapaciteta občin v Sloveniji

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 30. januar 2021 | Obramboslovni raziskovalni center