Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

PAVŠAL NOO 8.28, Sodobna družbena tveganja

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Simona Zavratnik | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 31. december 2025 | DS NOO

PAVŠAL NOO BF 1.02, Ohranjanje biodiverzitete v odpornih in trajnostnih sistemih

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 31. december 2025 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

PAVŠAL NOO BF 8.16, ULTRA@AGRIFOOD: znanje, spretnosti in kompetence za trajnostni, podnebno nevtralni in krožno prehranski sistem

Nosilec projekta: prof.dr. Tanja Kamin | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 31. december 2025 | Center za socialno psihologijo

PAVŠAL NOO FE, 8.04, Vseživljenjsko učenje in mikrokrediti, Sistemski pristop k vseživljenjskemu učenju za potrebe gospodarstva, uvedba mikrodokazil in prenos v študijske programe

Nosilec projekta: doc.dr. Jana Arbeiter | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 31. december 2025 | DS NOO

PAVŠAL NOO FF, 8.08, Vseživljenjsko učenje, trajnostni razvoj in dolgoživa družba: razvoj učnih vsebin, strategij, evalvacije in sistema mikrodokazil za starejše študente

Nosilec projekta: asist.dr. Otto Gerdina | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 31. december 2025 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

PAVŠAL NOO FMF 6.04, Digitalni inženiring: temeljne kompetence za zelene tehnologije

Nosilec projekta: prof.dr. Franc Mali | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 31. december 2025 | Center za proučevanje znanosti

PAVŠAL NOO FPP 4.02, Razvoj študija trajnostne železniške in letalske mobilnosti

Nosilec projekta: doc.dr. Jelena Juvan | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 31. december 2025 | Obramboslovni raziskovalni center

PAVŠAL NOO FS, 3.03, Odprti laboratorij za multidisciplinarno in multikulturno kreativnost

Nosilec projekta: doc.dr. Tanja Kerševan | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 31. december 2025 | DS NOO

PAVŠAL NOO NTF, 2.01, Prenova VŠ programov na NTF za zelen in digitalen prehod v Družbo 5.0

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 31. december 2025 | DS NOO

PAVŠAL NOO, 8.07, Mapiranje obštudijskih aktivnosti na članicah UL

Nosilec projekta: doc.dr. Jana Arbeiter | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 31. december 2025 | DS NOO