Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

TAP J6-3144 Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu

Nosilec projekta: doc.dr. Mirt Komel | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

Mlada raziskovalka Dora Matejak

Nosilec projekta: Dora Matejak | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2025 | Center za socialno psihologijo

Mlada raziskovalka Kristina Rakinić

Nosilec projekta: Kristina Rakinić | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2025 | Center za metodologijo in informatiko

Mlada raziskovalka Maruša Novak

Nosilec projekta: Maruša Novak | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2025 | Center za proučevanje kulture in religije

Mlada raziskovalka Melika Mahmutović

Nosilec projekta: Melika Mahmutović | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2025 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mladi raziskovalec Gašper Ferme

Nosilec projekta: Gašper Ferme | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2025 | Obramboslovni raziskovalni center

CRP V5- 2153 Upravljanje kapitalskih virov v Slovenskih občinah ARRS del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 31. avgust 2022 | Center za prostorsko sociologijo

CRP Priprave metodologije in presoja učinkovitosti ukrepov iz naslova Strategije pametne specializacije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Anže Burger | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 31. avgust 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

CRP Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 31. avgust 2023 | Center za družboslovno informatiko

TAP N5-0178 Anksioznosti v razdeljenih mestih pokonfliktnih družb: razvoj in testiranje inovativnih (eksperimentalnih) pristopov v procesih izgradnje miru

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Rok Zupančič | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 31. avgust 2023 | Obramboslovni raziskovalni center