Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Mlada raziskovalka Ana Jagodic

Nosilec projekta: asist. Ana Jagodic | Trajanje projekta: 1. oktober 2019 - 30. september 2022 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Mlada raziskovalka Ajda Hedžet

Nosilec projekta: Ajda Hedžet | Trajanje projekta: 1. oktober 2019 - 30. september 2023 | Center za mednarodne odnose

Mlada raziskovalka Natalija Rebrica

Nosilec projekta: asist. Natalija Rebrica | Trajanje projekta: 1. oktober 2019 - 30. september 2023 | Center za družboslovno informatiko

Mlada raziskovalka Valentina Konrad

Nosilec projekta: asist. Valentina Konrad | Trajanje projekta: 1. oktober 2019 - 30. september 2023 | Center za politološke raziskave

Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane, Gradca in Maribora

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | Trajanje projekta: 1. julij 2019 - 30. junij 2022 | Center za prostorsko sociologijo

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. julij 2019 - 30. junij 2022 | Center za družboslovno informatiko

Vloga komunikacijskih neenakosti v dezintegraciji večnacionalne družbe

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Igor Vobič | Trajanje projekta: 1. julij 2019 - 30. junij 2022 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Janja Vuga Beršnak | Trajanje projekta: 1. julij 2019 - 30. junij 2022 | Obramboslovni raziskovalni center

Mladi raziskovalec Faris Kočan

Nosilec projekta: asist. Faris Kočan | Trajanje projekta: 1. december 2018 - 30. november 2022 | Center za mednarodne odnose

ITzaSKP - Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2020 | Center za mednarodne odnose