Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

N6-0302-Spominjanje začetkov digitalizacije: kulturološki in medijskoarheološki vidiki tehnotopizma, tehnopesimizma in tehnonostalgije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Natalija Majsova | Trajanje projekta: 1. avgust 2023 - 31. julij 2025 | Center za proučevanje kulture in religije

NOO IUČ, Digitalni študijski program

Nosilec projekta: doc.dr. Tanja Kerševan | Trajanje projekta: 1. marec 2023 - 31. december 2025 |

NOO VŽU, Mapiranje

Nosilec projekta: doc.dr. Jana Arbeiter | Trajanje projekta: 1. marec 2023 - 31. december 2025 |

NOO VŽU, Sodobna družbena tveganja

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Simona Zavratnik | Trajanje projekta: 1. marec 2023 - 31. december 2025 |

Religijske skupnosti v virtualni dobi

Nosilec projekta: prof.dr. Aleš Črnič | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. oktober 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi MR del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aljoša Pužar | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. december 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

Analiza medobčinskega sodelovanja v Sloveniji: področja sodelovanja ter vzroki za (ne)sodelovanja

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | Center za prostorsko sociologijo

CRP V5-2259 Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN ARRS

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

CRP V5-2259 Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN MZZ del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

S transparentnostjo do enakosti plač po spolu (STEP)

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov