Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

CRP V5-2150 Podnebno pogojene naravne nesreče in odziv sistema ARRS del

Nosilec projekta: prof.dr. Miro Haček | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 31. marec 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

CRP V5-2150 Podnebno pogojene naravne nesreče in odziv sistema MORS del

Nosilec projekta: prof.dr. Miro Haček | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 31. marec 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

Krepitev domoljubne in državljanske zavesti med mladimi - ARRS del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

Mladi raziskovalec Tjaša Hudobivnik

Nosilec projekta: Tjaša Potočnik | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za proučevanje družbene blaginje

TAP J5-3100 Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za družboslovno informatiko

TAP J5-3101 Mentorski odnos v kontekstu znanstvenega sodelovanja in produkcija znanja

Nosilec projekta: doc.dr. Luka Kronegger | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za metodologijo in informatiko

TAP J5-3109 Onkraj volilne skrinjice: percepcije in prakse politične participacije mladih

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marinko Banjac | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za politično teorijo

TAP J5-3110 Rekonfiguracija novinarstva sredi vzpona ekonomije pozornosti in zatona javne sfere

Nosilec projekta: akad.prof.dr. Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

TAP J6-3144 Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu

Nosilec projekta: doc.dr. Mirt Komel | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

Mlada raziskovalka Dora Matejak

Nosilec projekta: Dora Matejak | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2025 | Center za socialno psihologijo