Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane, Gradca in Maribora

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | Trajanje projekta: 1. julij 2019 - 30. junij 2022 | Center za prostorsko sociologijo

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. julij 2019 - 30. junij 2022 | Center za družboslovno informatiko

Vloga komunikacijskih neenakosti v dezintegraciji večnacionalne družbe

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Igor Vobič | Trajanje projekta: 1. julij 2019 - 30. junij 2022 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin

Nosilec projekta: doc.dr. Janja Vuga Beršnak | Trajanje projekta: 1. julij 2019 - 30. junij 2022 | Obramboslovni raziskovalni center

TP-BledCom 2019, 26. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Nosilec projekta: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2019 | Center za marketing in odnose z javnostmi

Mladi raziskovalec Faris Kočan

Nosilec projekta: Faris Kočan | Trajanje projekta: 1. december 2018 - 30. november 2022 | Center za mednarodne odnose

ITzaSKP - Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2020 | Center za mednarodne odnose

CRP ITzaSKP – Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov MKGP del

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2020 | Center za mednarodne odnose

CRP Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev ARRS del

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2021 | Center za mednarodne odnose

Mlada raziskovalka Maruška Nardoni

Nosilec projekta: Maruška Nardoni | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2022 | Center za proučevanje znanosti