Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

CRP - Javnomnenjska raziskava družbenih vrednost o prostoru in okolju: longitudinalna študija med leti 2003 in 2018 ARRS del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marjan Hočevar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2019 | Center za prostorsko sociologijo

CRP - Izzivi religijsko pluralne družbe za javno šolo, ARRS del

Nosilec projekta: prof.dr. Aleš Črnič | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2020 | Center za proučevanje kulture in religije

CRP - Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji, ARRS del

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2020 | Center za družboslovno informatiko

CRP - Radikalizacija in celoviti protiukrepi v RS ARRS del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. julij 2020 | Obramboslovni raziskovalni center

CRP - Prevalenca in dolgoročni vplivi obremenjujočih izkušenj v otroštvu na funkcioniranje v odraslosti, ARRS del

Nosilec projekta: prof.dr. Metka Kuhar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 30. september 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Elektronski podatki - Ocena tveganj

Nosilec projekta: viš.znan.sod.dr. Jennie Kristina Olofsson | Trajanje projekta: 1. februar 2018 - 31. januar 2020 | Center za proučevanje znanosti

PP CoDe - Comparative Local Development

Nosilec projekta: prof.dr. Miro Haček | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | CPPUPI

TP Evalvacija/vrednotenje ukrepov, ki se izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

TP-BledCom 2018, 25. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Nosilec projekta: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | Center za marketing in odnose z javnostmi

ODK JG

Nosilec projekta: mag. Mirjam Kotar | Trajanje projekta: 1. december 2017 - 31. december 2018 | ODK JG