Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

CRP V5-2150 Podnebno pogojene naravne nesreče in odziv sistema ARRS del

Nosilec projekta: prof.dr. Miro Haček | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 31. marec 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

Krepitev domoljubne in državljanske zavesti med mladimi - ARRS del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

Glasba mladih po 1945 in Glasbena mladina Slovenije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Integracija priseljencev skozi civilnodružbeno in politično participacijo

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Mladi raziskovalec Tjaša Hudobivnik

Nosilec projekta: Tjaša Potočnik | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za proučevanje družbene blaginje

Politična participacija narodnih manjšin in njihovih pripadnikov: primerjalna študija politične participacije slovenskih skupnosti v sosednjih državah RS

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

TAP J5-3100 Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za družboslovno informatiko

TAP J5-3101 Mentorski odnos v kontekstu znanstvenega sodelovanja in produkcija znanja

Nosilec projekta: doc.dr. Luka Kronegger | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za metodologijo in informatiko

TAP J5-3109 Onkraj volilne skrinjice: percepcije in prakse politične participacije mladih

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marinko Banjac | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za politično teorijo

TAP J5-3110 Rekonfiguracija novinarstva sredi vzpona ekonomije pozornosti in zatona javne sfere

Nosilec projekta: akad.prof.dr. Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja