Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Prepoznavanje in razumevanje vloge dejavnikov države blaginje za oskrbo starih ljudi živečih v skupnosti v Sloveniji in Avstriji

Nosilec projekta: redni profesor Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij

Nosilec projekta: docent Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za metodologijo in informatiko

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: razvoj celostnega metodološkega pristopa

Nosilec projekta: redni profesor Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za družboslovno informatiko

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

Nosilec projekta: docent Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju

Nosilec projekta: Izredni profesor Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Moškost, enakost, skrbstvene prakse

Nosilec projekta: redni profesor Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Substantivna zastopanost mladih v predstavniških organih

Nosilec projekta: izredni profesor Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za politološke raziskave

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

Nosilec projekta: redni profesor Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za družboslovno informatiko

Inovacijska kultura v mednarodni gospodarski družbi

Nosilec projekta: docent Andrej Kohont | Trajanje projekta: 1. april 2017 - 31. marec 2018 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

BledCom 2017, 24. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostm

Nosilec projekta: redni profesor Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2017 | Center za marketing in odnose z javnostmi