Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

E-ARMAGEDON - družbene posledice večjih izpadov električne energije

Nosilec projekta: prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. maj 2020 - 30. november 2021 | Obramboslovni raziskovalni center

MR Nejc Slukan

Nosilec projekta: asist. Nejc Slukan | Trajanje projekta: 1. april 2020 - 30. september 2021 | 28396

Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Nosilec projekta: Lea Lebar | Trajanje projekta: 1. februar 2020 - 30. september 2022 | Center za družboslovno informatiko

TP-BledCom 2020, 27. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Nosilec projekta: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020 | Center za marketing in odnose z javnostmi

CRP Prestrukturiranje podjetij: sistem zgodnjega opozarjanja in primeren odziv države MGRT del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Anže Burger | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. oktober 2020 | Center za mednarodne odnose

Fiskalna kapaciteta občin v Sloveniji

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 30. januar 2021 | Obramboslovni raziskovalni center

CRP FisKap Fiskalna kapaciteta občin v Sloveniji MJU

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. januar 2021 | Obramboslovni raziskovalni center

Prestrukturiranje podjetij: sistem zgodnjega opozarjanja in primeren odziv države

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Anže Burger | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. oktober 2020 | Center za mednarodne odnose

Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. oktober 2022 | Center za mednarodne odnose

TP Uvajanje sodelavcev v organizacijo prek sodelovanja z akademskimi institucijami.

Nosilec projekta: doc.dr. Andrej Kohont | Trajanje projekta: 1. oktober 2019 - 30. september 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov