Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

CRP V5-2150 Podnebno pogojene naravne nesreče in odziv sistema ARRS del

Nosilec projekta: prof.dr. Miro Haček | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 31. marec 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

Krepitev domoljubne in državljanske zavesti med mladimi - ARRS del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

Mladi raziskovalec Gašper Ferme

Nosilec projekta: Gašper Ferme | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2025 | Obramboslovni raziskovalni center

TAP N5-0178 Anksioznosti v razdeljenih mestih pokonfliktnih družb: razvoj in testiranje inovativnih (eksperimentalnih) pristopov v procesih izgradnje miru

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Rok Zupančič | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 31. avgust 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

Mladi raziskovalec Luka Zalokar

Nosilec projekta: asist. Luka Zalokar | Trajanje projekta: 1. oktober 2020 - 30. september 2024 | Obramboslovni raziskovalni center

E-ARMAGEDON - družbene posledice večjih izpadov električne energije

Nosilec projekta: prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. maj 2020 - 30. november 2021 | Obramboslovni raziskovalni center

Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Janja Vuga Beršnak | Trajanje projekta: 1. julij 2019 - 30. junij 2022 | Obramboslovni raziskovalni center

Mlada raziskovalka Teodora Tea Ristevska

Nosilec projekta: asist. Teodora Tea Ristevska | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2022 | Obramboslovni raziskovalni center

Obramboslovje

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023 | Obramboslovni raziskovalni center