Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Mlada raziskovalka Sinja Čož

Nosilec projekta: asist. Sinja Čož | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2021 | Center za socialno psihologijo