Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Mlada raziskovalka Sinja Čož

Nosilec projekta: asist. Sinja Čož | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2021 | Center za socialno psihologijo

CRP Enakost spolov na področju izobraževanja, vodja projekta

Nosilec projekta: doc.dr. Marjeta Mencin Čeplak | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2020 | Center za socialno psihologijo

MLADA RAZISKOVALKA Nina Perger

Nosilec projekta: prof.dr. Alenka Švab | Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 31. oktober 2019 | Center za socialno psihologijo