Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Radikalizacija in nasilni ekstremizem: filozofski, sociološki in vzgojo izobraževalni vidiki

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021 | Center za politološke raziskave

Mladi raziskovalec Matevž Malčič

Nosilec projekta: Matevž Malčič | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021 | Center za politološke raziskave

Substantivna zastopanost mladih v predstavniških organih

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za politološke raziskave