Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Slovenska narodnozabavna glasba kot politika: percepcije, recepcije in identitete

Nosilec projekta: prof.dr. Peter Stanković | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za proučevanje kulture in religije

TAP Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik

Nosilec projekta: prof.dr. Mitja Velikonja | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za proučevanje kulture in religije

TAP Made in YU: Kako so neljudje gor spravili Jugoslavijo

Nosilec projekta: doc.dr. Natalija Majsova | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2022 | Center za proučevanje kulture in religije

PS Družbena pogodba v 21. stoletju

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Maruša Pušnik | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025 | Center za proučevanje kulture in religije

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi

Nosilec projekta: prof.dr. Mitja Velikonja | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2024 | Center za proučevanje kulture in religije