Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Jezik dotika: lingvistične perspektive v študijah haptičnosti

Nosilec projekta: doc.dr. Mirt Komel | Trajanje projekta: 1. junij 2016 - 31. maj 2018 | Center za proučevanje kulture in religije

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

Nosilec projekta: prof.dr. Mitja Velikonja | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018 | Center za proučevanje kulture in religije