Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Analitične podlage za revizijo S4 v letu 2018

Nosilec projekta: docent Anže Burger | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2017 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Slovenski znanstveniki doma in po svetu

Nosilec projekta: redni profesor Zlatko Šabič | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2018 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Strateška razvojno inovacijska partnerstva kot orodje krepitve inovacijske sposobnosti slovenskega gospodarstva

Nosilec projekta: redni profesor Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje

Nosilec projekta: asistent Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mlada raziskovalka Jana Arbeiter

Nosilec projekta: Jana Arbeiter | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

MLADA RAZISKOVALKA Iris Koleša

Nosilec projekta: docent Anže Burger | Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 30. september 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Revija SHS (Studia Historica Slovenica)

Nosilec projekta: docent Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. januar 2013 - 31. december 2017 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov