Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Mladi raziskovalec Faris Kočan

Nosilec projekta: Faris Kočan | Trajanje projekta: 1. december 2018 - 30. november 2022 | Center za mednarodne odnose

ITzaSKP - Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2020 | Center za mednarodne odnose

CRP ITzaSKP – Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov MKGP del

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2020 | Center za mednarodne odnose

CRP Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev ARRS del

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2021 | Center za mednarodne odnose

Mladi raziskovalec Klemen Knez

Nosilec projekta: Klemen Knez | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2022 | Center za mednarodne odnose

TAP Kako pospešiti rast slovenskih podjetij: stukturna dinamizacija, granularnost, internacionalizacija in inovativnost

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matija Rojec | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021 | Center za mednarodne odnose

Mlada raziskovalka Nina Pejič

Nosilec projekta: asist. Nina Pejič | Trajanje projekta: 1. november 2017 - 31. oktober 2021 | Center za mednarodne odnose

Strateška razvojno inovacijska partnerstva kot orodje krepitve inovacijske sposobnosti slovenskega gospodarstva

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2019 | Center za mednarodne odnose

Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2019 | Center za mednarodne odnose

Mlada raziskovalka Jana Arbeiter

Nosilec projekta: asist. Jana Arbeiter | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020 | Center za mednarodne odnose