Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

TAP Prenos norm v EU in Sloveniji – ocena napredka k okoljski in trajnostni preobrazbi

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Prestrukturiranje podjetij: sistem zgodnjega opozarjanja in primeren odziv države

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Anže Burger | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. oktober 2020 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. oktober 2022 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mlada raziskovalka Ajda Hedžet

Nosilec projekta: Ajda Hedžet | Trajanje projekta: 1. oktober 2019 - 30. september 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mladi raziskovalec Faris Kočan

Nosilec projekta: asist. Faris Kočan | Trajanje projekta: 1. december 2018 - 30. november 2022 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

CRP Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev ARRS del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2021 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mladi raziskovalec Klemen Knez

Nosilec projekta: Klemen Knez | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2022 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

TAP Kako pospešiti rast slovenskih podjetij: stukturna dinamizacija, granularnost, internacionalizacija in inovativnost

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matija Rojec | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mlada raziskovalka Nina Pejič

Nosilec projekta: asist. Nina Pejič | Trajanje projekta: 1. november 2017 - 31. oktober 2021 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov