Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

TP Evalvacija/vrednotenje ukrepov, ki se izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mlada raziskovalka Nina Pejič

Nosilec projekta: Nina Pejič | Trajanje projekta: 1. november 2017 - 31. oktober 2021 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Slovenski znanstveniki doma in po svetu

Nosilec projekta: prof.dr. Zlatko Šabič | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2018 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Strateška razvojno inovacijska partnerstva kot orodje krepitve inovacijske sposobnosti slovenskega gospodarstva

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mlada raziskovalka Jana Arbeiter

Nosilec projekta: asist. Jana Arbeiter | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

MLADA RAZISKOVALKA Iris Koleša

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Anže Burger | Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 30. september 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

JIRD/PALGRAVE VB, bivši JIRD

Nosilec projekta: prof.dr. Zlatko Šabič | Trajanje projekta: 1. december 2010 - 31. december 2018 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov