Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

TAP J5-9348 Družbena sprejemljivost prostorskih učinkov

Nosilec projekta: viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2020 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Mladi raziskovalec Otto Gerdina

Nosilec projekta: asist. Otto Gerdina | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

MLADI RAZISKOVALEC May Doušak

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 30. september 2019 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij