Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Mlada raziskovalka Anamarija Šiša

Nosilec projekta: asist. Anamarija Šiša | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2022 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

TP Mobilne aplikacije, Ministrstvo za kulturo RS

Nosilec projekta: doc.dr. Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. februar 2018 - 30. november 2019 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

Nosilec projekta: doc.dr. Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

MRIC UL, Center za jezikovne vire in tehnologije - CJVT

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje