Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

CRP - Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji, ARRS del

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2020 | Center za družboslovno informatiko

Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev

Nosilec projekta: asist.dr. Darja Grošelj | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2019 | Center za družboslovno informatiko

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za družboslovno informatiko

TP Razvoj in podpora za anketni sistem

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za družboslovno informatiko

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | Center za družboslovno informatiko

TP Vrednotenje ukrepa samozaposlovanja aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2007-2013

Nosilec projekta: asist.dr. Barbara Brečko | Trajanje projekta: 1. november 2016 - 30. september 2018 | Center za družboslovno informatiko

Pametne IKT rešitve za aktivno in zdravo staranje: Integriranje storitev neformalne e-oskrbe v Sloveniji

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 28. februar 2019 | Center za družboslovno informatiko

1KA Enklik Anketa

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. september 2014 - 30. september 2018 | Center za družboslovno informatiko