Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

TAP J5-3100 Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Center za družboslovno informatiko

CRP Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 31. avgust 2023 | Center za družboslovno informatiko

Mladi raziskovalec Jošt Bartol

Nosilec projekta: asist. Jošt Bartol | Trajanje projekta: 1. oktober 2020 - 30. september 2024 | Center za družboslovno informatiko

Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših

Nosilec projekta: doc.dr. Andraž Petrovčič | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023 | Center za družboslovno informatiko

Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Nosilec projekta: asist. Lea Lebar | Trajanje projekta: 1. februar 2020 - 30. september 2022 | Center za družboslovno informatiko

Mlada raziskovalka Natalija Rebrica

Nosilec projekta: asist. Natalija Rebrica | Trajanje projekta: 1. oktober 2019 - 30. september 2023 | Center za družboslovno informatiko

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. julij 2019 - 30. junij 2022 | Center za družboslovno informatiko

NRP - Internetno raziskovanje

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2024 | Center za družboslovno informatiko

TP Razvoj in podpora za anketni sistem

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. november 2021 | Center za družboslovno informatiko