Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Nosilec projekta: Lea Lebar | Trajanje projekta: 1. februar 2020 - 30. september 2022 | Center za družboslovno informatiko

Mlada raziskovalka Natalija Rebrica

Nosilec projekta: asist. Natalija Rebrica | Trajanje projekta: 1. oktober 2019 - 30. september 2023 | Center za družboslovno informatiko

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. julij 2019 - 30. junij 2022 | Center za družboslovno informatiko

Digitalna transformacija kvantitativnega zbiranja podatkov v družboslovnem raziskovanju: Združevanje anketnih podatkov, masovnih podatkov in parapodatkov z namenom proučevanja družbenega vedenja

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. september 2018 - 31. avgust 2020 | Center za družboslovno informatiko

Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja

Nosilec projekta: doc.dr. Andraž Petrovčič | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021 | Center za družboslovno informatiko

Uporaba parapodatkov za ocenjevanje kakovosti odgovorov v anketah

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021 | Center za družboslovno informatiko

Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev

Nosilec projekta: doc.dr. Darja Grošelj | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2019 | Center za družboslovno informatiko

1KA Enklik Anketa

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. september 2014 - 30. september 2020 | Center za družboslovno informatiko