Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni programi

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

IP Spletno usposabljanje za ravnanje z odprtimi (FAIR) raziskovalnimi podatki za potrebe JRO

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 31. december 2030 | Arhiv družboslovnih podatkov

Podpora delu RDA vozlišče Slovenija

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 31. december 2030 | Arhiv družboslovnih podatkov

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi MR del

Nosilec projekta: prof.dr. Aljoša Pužar | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. december 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi - ostanek MR Blatnik

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2025 | Center za prostorsko sociologijo

Množični mediji, javna sfera in družbene spremebe - ostanek MR

Nosilec projekta: prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2027 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Politološke raziskave

Nosilec projekta: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 30. november 2027 | Center za politološke raziskave

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Nosilec projekta: prof.dr. Gregor Petrič | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2027 | Center za metodologijo in informatiko

IC Arhiv družboslovnih podatkov - CESSDA ERIC PLAČE

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2027 | Arhiv družboslovnih podatkov

Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe

Nosilec projekta: prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2027 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 4. april 2019 - 1. januar 2022 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov