Nacionalni programi

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

NRP - Internetno raziskovanje

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2024 | Center za družboslovno informatiko

NRP Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2024 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Obramboslovje

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Hajdeja Iglič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2019 | Center za prostorsko sociologijo

P5-0200 Kakovost življenja družbenih skupin

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Tanja Kamin | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2021 | Center za socialno psihologijo

ESS v okviru MRIC UL - samo plačni del od 2016

Nosilec projekta: viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2020 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2019 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

NRP Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Nosilec projekta: prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020 | Center za metodologijo in informatiko