Nacionalni programi

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Nosilec projekta: docent Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2019 | Center za prostorsko sociologijo

P5-0200 Kakovost življenja družbenih skupin

Nosilec projekta: redni profesor Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Nosilec projekta: redni profesor Mirjana Ule Nastran | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2021 | Center za socialno psihologijo

ESS v okviru MRIC UL - samo plačni del od 2016

Nosilec projekta: docent Slavko Kurdija | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2020 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Internetno raziskovanje

Nosilec projekta: redni profesor Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2018 | Center za družboslovno informatiko

Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

Nosilec projekta: redni profesor Monika Kalin-Golob | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2018 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: redni profesor Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2019 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

NRP Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Nosilec projekta: redni profesor Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020 | Center za metodologijo in informatiko

NRP Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe

Nosilec projekta: redni profesor Alojzij Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

NRP Politološke raziskave

Nosilec projekta: redni profesor Danica Fink-Hafner | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020 | Center za politološke raziskave