EU/E+/SP: SEEYW - Supporting Evidence-based Education of Youth Workes

Šifra:

SEEYW-Dezelan

Obdobje:

1.2.2019 - 31.8.2021

Vodja:

prof.dr. Tomaž Deželan

Vsebinski opis projekta:

Projekt je namenjen predvsem krepitvi zmogljivosti mladinskih delavcev. S postavitvijo temeljev za profesionalizacijo mladinskega dela in zagotavljanjem sklopa rezultatov, povezanih z izobraževanjem in usposabljanjem mladinskih delavcev, ki temelji na dokazih, bo projekt dolgoročno prispeval k splošni kakovosti zagotavljanja mladinskega dela v partnerskih državah, in vplival tudi v širšem geografskem smislu. Prednostne naloge projekta temeljijo na ustaljenih potrebah po kakovostnem izobraževanju in usposabljanju za mladinsko delo, ki so bile izražene z raziskavami in političnimi priporočili, ter z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, ki so neposredno vključene v zagotavljanje mladinskega dela na ravni EU in na nacionalni ravni. Za podporo in ohranjanje kakovostnega mladinskega dela v partnerskih državah, bodo partnerji pripravili temeljni okvir standardov mladinskega dela in inovativne učne načrte za izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo.


Nazaj na seznam projektov