Skoči do osrednje vsebine

EU/FP7: PREPARE - Innovative integrative tools and platforms to be prepared for radiological emergencies and post-accident response in Europe

Vodja projekta na FDV:

prof.dr. Iztok Prezelj

Zunanji vodja:

Karlsruher Institut fur Technologie - KIT, Germany

Sofinancerji:

EUROATOM

Rezultati / ključne ugotovitve:

Prepare je evropski raziskovalni project (financira EUROATOM), ki je zajemal analizo naukov jedrske nesreče v Fukušimi in jih integriral v obstoječo prakso v Evropi. Konzorcij je bil sestavljen iz 47 akademskih in operativnih institucij, ki so skupaj analizirale izkušnje in oblikovale predloge za njihovo integracijo v prakso. Prenos ugotovitev v evropsko prakso je bil omogočen zaradi vključenosti NERIS platforme (NERIS – European Platform on Preparedness for Nuclear and Radiological Emergency Response and Recovery), ki vključuje vse ključne evropske operativne institucije s področja jedrske varnosti. Projekt je dosegel naslednje konkretne cilje:
1. Pregled operativnih procedur in načrtov v Evropi na področju jedrskih izpustov in oblikovanje predlogov za njihovo izboljšanje;
2. Oblikovanje metod za podporo evropski platformi NERIS;
3. Oblikovanje priporočil za izboljšanje nadzora kontaminacije;
4. Izboljšanje sistemov za podporo odločanju v primeru izpusta jedrskih snovi v okolje;
5. Izboljšanje nadzora kontaminacije v vodah;
6. Izboljšanje komunikacije z javnostmi v primeru izpusta jedrskih snovi v okolje;
7. Oblikovanje predlogov za izvajanje vaj in usposabljanj na področju jedrskih in radioloških nesreč.

Ključne besede:

ekspertni sistem za odzivanje, jedrska nesreča, komuniciranje v nesreči, obramba, pripravljenost


Nazaj na seznam projektov