Jean Monnet Modul: Okoljska politika EU: notranje in zunanje dimenzije (EU ENVI)

Šifra:

EUenvi-Bojinovic

Obdobje:

1.9.2016 - 31.8.2019

Vodja:

izr.prof.dr. Ana Bojinović Fenko

Veda:

Družbene vede

Vsebinski opis projekta:

Modul je triletni instrument Jean Monnet akcij, katerega namen je vzpostavljati univerzitetno odličnost na področju poučevanja evropskih zadev. Jean Monnet modul 'Okoljska politika EU: notranje in zunanje dimenzije (EU ENVI)' raziskuje pravne, politične in praktične razsežnosti delovanja Evropske unije na področju okoljske politike, predvsem skozi zaznavanje interakcije njene notranje in zunanje dimenzije. Modul se izvaja kot izbirni programski predmet na programu Mednarodni odnosi 1. stopnje (predmet Mednarodno varstvo okolja, nosilec predmeta, prof. dr. Zlatko Šabič) v obliki predavanj nosilke modula, nosilca predmeta, ter predavanj in seminarjev več gostujočih predavateljev iz akademije in prakse v koordinaciji asist. dr. Danijela Crnčeca. Dogodki, organizirani v okviru projekta, so tudi okrogle mize na Dan Evrope in študentske konference. Izdelki projekta so pedagoški material (predavanja, seminarji in simulacija odločanja v Svetu EU za okolje), zapiski z okrogle mize o okoljski politiki Evropske unije z dne 9. 5. 2018, intervjuji z vodjo modula, gostujočimi predavatelji in študenti v modulu, časopisni članek o okoljski politiki EU in zbornik študentskih raziskav pod mentorstvom izvajalcev modula ter urednikov o aktualnih izzivih notranje in zunanje dimenzije okoljske politike Evropske unije. Akademska koordinatorka in kontaktna oseba: izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko (e-naslov: ana.bojinovic@fdv.uni-lj.si; telefon: 01 5805 224) Rezultati in povezane objave: Več informacij o Jean Monnet Module EU ENVI okrogli mizi in študentski konferenci: https://www.fdv.uni-lj.si/en/news-and-information/news-and-notifications/jean-monnet-module-eu-envi-peaks-europe-day-round-table-and-with-student-conference Intervju s koordinatorko modula izr. prof. dr. Ano Bojinović Fenko o Jean Monnet aktivnostih: https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/novice-in-obvestila/eden-od-projektov-eu-v-soli-centra-za-mednarodne-odnose-prejel-nagrado-evropske-komisije Članek na portalu Delo.si: dr. Marko Maver o zajemanju in shranjevanju ogljikovega dioksida(avtorica članka Katja Miklavčič): https://www.delo.si/novice/znanoteh/je-resitev-zajemanje-in-shranjevanje-ogljikovega-dioksida-67191.html E-knjiga (zbornik raziskovalnih prispevkov študentov o notranji in zunanji okoljski politiki EU) - v pripravi

Dokumenti:

1. Teaching materials: handouts
2. Teaching materials: lecture by dr. Ana Bojinović Fenko
3. Teaching materials: lecture by dr. Tomislav Tkalec
4. Teaching materials: lecture by dr. Marko Maver
5. Teaching materials: lecture by Ana Grabnar
6. Teaching materials: lecture by dr. Polona Bunič
7. Teaching materials: lecture by Jana Pavlic
8. Teaching materials: lecture by dr. Danijel Crnčec
9. Teaching materials: lecture by dr. Danijel Crnčec (history)
10. Teaching materials: lecture by dr. Maja Bučar
11. Teaching materials: round tables notes


Nazaj na seznam projektov