EU/E+/SP-HE: VCL4IB – knjižnica video študijskih primerov za poučevanje mednarodnega poslovanja (odprt dostop)

Šifra:

EU/E+/SP-HE

Obdobje:

1.9.2018 - 31.8.2021

Vodja:

prof.dr. Andreja Jaklič

Veda:

Družboslovje

Vsebinski opis projekta:

Sodobno poučevanje mednarodnega poslovanja se je spremenilo, mar ne? Ali se je spremenilo tudi mednarodno poslovanje? Štiri evropske univerze (Katholieke Universiteit Leuven iz Belgije – koordinator projekta; Univerza v Leedsu iz Združenega kraljestva, Univerza v Ljubljani iz Slovenije – nosilec projekta na UL je Center za mednarodne odnose na FDV UL; ter Ekonomska in poslovna univerza iz Poznana s Poljske) in partnersko podjetje (El Izi Communications Consultancy iz Združenega kraljestva) so združili moči za reševanje izzivov sodobnega poučevanja mednarodnega poslovanja. V okviru projekta ERASMUS+ »Knjižnica video študijskih primerov za poučevanje mednarodnega poslovanja (odprt dostop)« (orig. Open Access Digital Video Case Library for Teaching International Business – VCL4IB) bo pet projektnih partnerjev oblikovalo inovativna orodja za poučevanje mednarodnega poslovanja. Partnerji bodo ustvarili prosto dostopen digitalni video učbenik (tj. knjižnico video študijskih primerov) za poučevanje mednarodnega poslovanja. Ta inovativni 'učbenik' bo omogočil privlačnejše in bolj interaktivno poučevanje ekonomskih in poslovnih vsebin tako v visokem šolstvu kot tudi v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. V 'učbeniku' bodo tradicionalna pisna poglavja, značilna za učna gradiva, nadomestili videoposnetki. To pomeni, da bo celotna vsebina podana v video formatu. Videoposnetki v 'učbeniku' bodo obravnavali vse ključne klasične, pa tudi aktualne mednarodno-poslovne teme. Te vsebine bodo predstavljene skozi primere podjetij iz različnih držav in industrij, ki se pri mednarodnem poslovanju soočajo z najrazličnejšimi izzivi. Vprašanja o tem, kdaj, kje in kako internacionalizirati poslovanje, pa tudi o tem, kako se spopasti s tveganji v globalnem poslovanju, bodo torej naslovljena z najnovejšimi rešitvami iz prakse. Primeri iz prakse bodo dopolnjeni s teoretičnimi pojasnili, ki bodo temeljila tako na že uveljavljenih kot tudi novejših mednarodno-poslovnih teorijah. Za bolj izkustveno učenje pa bodo študentje, ki bodo video učbenik uporabljali, najprej izpostavljeni primeru (tj. problemu). Sledila bodo teoretična izhodišča in pojasnila ter razprave v razredu. Prvi video primeri bodo preizkušeni leta 2020, celoten video učbenik pa bo objavljen in prosto dostopen leta 2021. Od začetka projekta (septembra 2018) so projektni partnerji že izvedli študijo o potrebah in ovirah za video poučevanje v mednarodnem poslovanju (z vidika študentov in profesorjev). Namen študije je bil zagotoviti kakovost video vsebin in zagotavljanje njihove relevantnosti. Prvi rezultati so bili predstavljeni na 44. konferenci Evropske akademije za mednarodno poslovanje (European International Business Academy – EIBA), ki je potekala decembra 2018 v Poznanu na Poljskem. Vsi projektni partnerji pa so se februarja 2019 udeležili tudi medijskega usposabljanja na LIMEL KU Leuven v Belgiji. Na usposabljanju so nadgradili svoje veščine priprave video posnetkov in e-predavanj za nadaljnje projektno delo. Spetna stran projekta: https://www.mncwhispering.com/ Prisotnost na družbenih medijih: https://www.instagram.com/mncwhispering/ https://www.facebook.com/MNCWhispering-582700698877245/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARD__OXSSMgbpRPRoQQ_ZTExLthQJyUB73myQKnC9hgFeIhiFYh4jJuhKvonmcfwZR-v3uMD1K7eeJuW https://www.linkedin.com/groups/13694372/ Projekt je sofinanciran iz programa Evropske unije Erasmus+.


Nazaj na seznam projektov