Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

EU/Rights, Equality and Citizenship Programme: CYBERVAW - Cyber Violence and Harrasment against Women and Girls

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. julij 2017 - 31. december 2019 | Center za družboslovno informatiko

EU/E+/Knowledge Alliance: WEXHE - Integrating Entrepreneurship and Work Experience into Higher Education

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2019 | Center za politološke raziskave

EU/H2020: GTM3 - Global Entrepreneurial Talent Management 3

Nosilec projekta: doc.dr. Andrej Kohont | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

EU/INTERREG Europe: ITHACA - InnovaTion in Health And Care for All

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2022 | Center za družboslovno informatiko

EU/COST-CA15218: Measuring homelessness in Europe

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. september 2016 - 30. september 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

EU/COST-CA15122: ROSEnet - Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. april 2016 - 30. april 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

EU/COST-CA15130: SAREP - Study Abroad Research in European Perspective

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. april 2016 - 30. april 2020 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

EU/COST-CA15109: COSTNET - European Cooperation for Statistics of Network Data Science

Nosilec projekta: prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 31. marec 2020 | Center za metodologijo in informatiko