Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

MP/ESRC/UK: Sustainable Care: Connecting People and Systems

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. november 2017 - 30. april 2021 | Center za proučevanje družbene blaginje

EU/COST-CA 16206: EMPOWER-SE- Empowering the next generation of social enterprise scholars

Nosilec projekta: doc.dr. Tatjana Rakar | Trajanje projekta: 1. november 2017 - 30. november 2021 | Center za proučevanje družbene blaginje

EU/E+/SP-HE: EDY-CARE – Innovative School Education Methodologies and Tools for Guaranteeing Social Inclusion of Young Carers

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 31. marec 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

EU/E+/Jean Monnet-Chair: DebatEU – The University of Ljubljana Centre of Excellence

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Damjan Lajh | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020 | Center za politološke raziskave

EU/E+/Jean Monnet-Network: VIADUCT - Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020 | Center za mednarodne odnose

MP/ESS: ERIC II - European Social Survey

Nosilec projekta: znan.sod.dr. Brina Malnar | Trajanje projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2021 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

EU/H2020: GTM3 - Global Entrepreneurial Talent Management 3

Nosilec projekta: doc.dr. Andrej Kohont | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

EU/INTERREG Europe: ITHACA - InnovaTion in Health And Care for All

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2022 | Center za družboslovno informatiko

EU/COST-CA15218: Measuring homelessness in Europe

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. september 2016 - 30. september 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

EU/COST-CA15122: ROSEnet - Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. april 2016 - 30. april 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje