Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

EU/H2020: RePast – Strenghtening European Integration through the analysis of conflict discourses: revisiting the past, anticipating the future

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Rok Zupančič | Trajanje projekta: 1. maj 2018 - 30. april 2021 | Obramboslovni raziskovalni center

MP/Active and Assistive Living (AAL) programme: i-evAALution – integrating and evaluating AAL solutions

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 30. september 2020 | Center za družboslovno informatiko

EU/H2020: ME-WE – Promoting mental health and well-being in the young; European Commission

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. marec 2021 | Center za proučevanje družbene blaginje

MP/DFG/DE: CRC - Collaborative Research Centre “Global Dynamics of Social Policy”

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2021 | Center za proučevanje družbene blaginje

MP/ESRC/UK: Sustainable Care: Connecting People and Systems

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. november 2017 - 30. april 2021 | Center za proučevanje družbene blaginje

EU/COST-CA 16206: EMPOWER-SE- Empowering the next generation of social enterprise scholars

Nosilec projekta: doc.dr. Tatjana Rakar | Trajanje projekta: 1. november 2017 - 30. november 2021 | Center za proučevanje družbene blaginje

EU/E+/SP-HE: BLUES - Blended learning international entrepreneurship skills program

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 31. januar 2020 | Center za politološke raziskave

EU/E+/SP-HE: EDY-CARE – Innovative School Education Methodologies and Tools for Guaranteeing Social Inclusion of Young Carers

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 31. marec 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

EU/E+/Jean Monnet-Chair: DebatEU – The University of Ljubljana Centre of Excellence

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Damjan Lajh | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020 | Center za politološke raziskave

EU/E+/Jean Monnet-Network: VIADUCT - Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020 | Center za mednarodne odnose