Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

MP CESSDA ERIC, SECONDMENT AGREEMENT 2024

Vodja projekta na FDV: asist.mag. Irena Vipavc Brvar | Trajanje projekta: 1. junij 2024 - 31. januar 2025 | Arhiv družboslovnih podatkov

Infra4NextGen: Providing research infrastructure services to support Next Generation EU - ADP

Vodja projekta na FDV: asist.mag. Irena Vipavc Brvar | Trajanje projekta: 1. marec 2024 - 29. februar 2028 | Arhiv družboslovnih podatkov

Infra4NextGen: Providing research infrastructure services to support Next Generation EU - CJMMK

Vodja projekta na FDV: viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | Trajanje projekta: 1. marec 2024 - 29. februar 2028 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

SIC-SI Safer Internet Centre Slovenia 2024-2025

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Vasja Vehovar | Zunanji vodja: Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. februar 2024 - 1. februar 2024 | Center za družboslovno informatiko

Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance System in Higher Education in Bosnia and Herzegovina

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 31. december 2026 | Center za politološke raziskave

OSCARS: Open Science Clusters Action for Research and Society

Vodja projekta na FDV: asist.mag. Irena Vipavc Brvar | Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 31. december 2027 | Arhiv družboslovnih podatkov

WELL-CARE – vlaganje v duševno dobrobit in odpornost zaposlenih v dolgotrajni oskrbi in neformalnih oskrbovalcev z opredelitvijo, ocenjevanjem in spodbujanjem dobrih praks po vsej Evropi

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. maj 2023 - 1. maj 2027 | Center za proučevanje družbene blaginje

EU European homeless count

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 31. december 2024 | Center za proučevanje družbene blaginje

MDinGBV: Master's Degree in Gender Based Violence

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 30. november 2026 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Mapping and Organizing Research on Dictatorship: Open Access Repository (M.O.R.D.O.R.)

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Marko Hočevar | Zunanji vodja: Jeroen Van den Bosch (Adam Mickiewicz University, Poznań) | Trajanje projekta: 1. november 2021 - 31. oktober 2024 | Center za politološke raziskave