Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

EU/E+/SP-HE: ACADEMIC REFUGE - Strategic Partnership to Promote Core Academic Values and Welcome Refugees and Threatened Academics to European Campuses

Nosilec projekta: doc.dr. Andreja Vezovnik | Trajanje projekta: 1. september 2016 - 31. avgust 2019 | Center za socialno psihologijo