Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

EU-JM-VotEU Strenghthening active citizenship and increasing EU knowledge among youth

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Damjan Lajh | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2022 | Center za politološke raziskave

EU-E+ CREST Creative Repurposing of Educational Spaces for Innovative Student-centred Environments

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 30. september 2022 | Center za politološke raziskave

EU/E+/SP: SEEYW - Supporting Evidence-based Education of Youth Workes

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. februar 2019 - 31. avgust 2021 | Center za politološke raziskave

EU/European Social Fund: INOVUP- Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2022 | Center za politološke raziskave

EU@Home / Zbliževanje EU in mladih

Nosilec projekta: doc.dr. Meta Novak | Trajanje projekta: 1. september 2018 - 31. avgust 2021 | Center za politološke raziskave