Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Supporting Evidence-based Education of Youth Workers (SEEYW)

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. februar 2019 - 31. avgust 2021 | Center za politološke raziskave

EU/European Social Fund: INOVUP- Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2022 | Center za politološke raziskave

EU/E+/Jean Monnet Project: EU@Home - Bringing EU and youth closer together

Nosilec projekta: doc.dr. Meta Novak | Trajanje projekta: 1. september 2018 - 31. avgust 2020 | Center za politološke raziskave

EU/E+/SP-HE: BLUES - Blended learning international entrepreneurship skills program

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 31. januar 2020 | Center za politološke raziskave

EU/E+/Jean Monnet-Chair: DebatEU – The University of Ljubljana Centre of Excellence

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Damjan Lajh | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020 | Center za politološke raziskave

EU/E+/Knowledge Alliance: WEXHE - Integrating Entrepreneurship and Work Experience into Higher Education

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2019 | Center za politološke raziskave