Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

EU/CEDEFOP: Learning Culture in Organisations

Nosilec projekta: izredni profesor Danica Mesner-Andolšek | Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 31. oktober 2017 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

EU/EUROFOUND: EIRO - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditionas - EIRO Network of Correspondents

Nosilec projekta: redni profesor Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. marec 2014 - 28. februar 2018 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov