Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

EU/H2020: STOP - Science and Technology in childhood Obesity Policy

Nosilec projekta: doc.dr. Luka Kronegger | Trajanje projekta: 1. junij 2018 - 31. maj 2022 | Center za metodologijo in informatiko

EU/COST-CA15109: COSTNET - European Cooperation for Statistics of Network Data Science

Nosilec projekta: prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 31. marec 2020 | Center za metodologijo in informatiko

EU/COST- IC1410: DigiLitEY - The digital literacy and multimodal practices of young children

Nosilec projekta: doc.dr. Bojana Lobe | Trajanje projekta: 1. april 2015 - 30. april 2019 | Center za metodologijo in informatiko

EU/COST-IC1408: CRoNoS - Computationally-intensive methods for the robust analysis of non-standard data

Nosilec projekta: prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2015 - 31. marec 2019 | Center za metodologijo in informatiko