Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

EU/H2020: STOP - Science and Technology in childhood Obesity Policy

Nosilec projekta: doc.dr. Luka Kronegger | Trajanje projekta: 1. junij 2018 - 31. maj 2022 | Center za metodologijo in informatiko