Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Euromedia Ownership Monitor – EurOMo

Nosilec projekta: prof.dr. Marko Milosavljević | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 30. september 2022 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

EU-ESS Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - RSDO

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. junij 2020 - 31. maj 2022 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

EU/H2020: EMBEDDIA - Cross-Lingual Embeddings for Less-Represented Languages in European News Media

Nosilec projekta: prof.dr. Marko Milosavljević | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2021 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje