Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

EU/H2020: EMBEDDIA - Cross-Lingual Embeddings for Less-Represented Languages in European News Media

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marko Milosavljević | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2021 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

EU/COST-CA15130: SAREP - Study Abroad Research in European Perspective

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. april 2016 - 30. april 2020 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje