Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

EU/Rights, Equality and Citizenship Programme: CYBERVAW - Cyber Violence and Harrasment against Women and Girls

Nosilec projekta: redni profesor Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. julij 2017 - 31. december 2019 | Center za družboslovno informatiko

EU/INTERREG Danube: ReSTI-Excellence in research, social and technological innovation project management«

Nosilec projekta: izredni profesor Jaroslav Berce | Trajanje projekta: 1. februar 2017 - 31. julij 2019 | Center za družboslovno informatiko

EU/INTERREG Europe: ITHACA - InnovaTion in Health And Care for All

Nosilec projekta: docent Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2022 | Center za družboslovno informatiko

EU/CEF Programme: SIC SI 2016-2018: Safer Internet Centre Slovenia: Safe.si, Spletno oko and Tom telefon 2016-2018

Nosilec projekta: redni profesor Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. julij 2016 - 31. december 2018 | Center za družboslovno informatiko

EU/COST-IS1311: INTERFASOL - Intergenerational Family Solidarity across Europe

Nosilec projekta: docent Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. maj 2014 - 31. maj 2018 | Center za družboslovno informatiko