Teorije družbe

Theories of Society

Obseg predmeta:

10,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Igor Lukšič

    Učitelji predmeta:

  • zasl. prof. dr. Ivan Bernik
  • prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
  • prof. dr. Breda Luthar
  • prof. dr. Marko Milosavljević
  • prof. dr. Peter Stanković

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina / angleščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

3. stopnja

    Izvedba na:

  • .interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Predmet proučuje temeljne načine organizacije in transformacije družbenega življenja. Problematizira vsakdanja razumevanja in predpostavke, ki usmerjajo naše življenje, ter sistematično-kritično obravnava ključna vprašanja, ki se jih lotevajo teorije družbe in družboslovno raziskovanje predmoderne, moderne in postmoderne dobe, ter specifične perspektive, ki so se uveljavile v različnih okoljih, obdobjih in znanstvenih disciplinah. Interdisciplinarna usmerjenost predmeta zagotavlja kontekst, v okviru katerega je mogoče natančnejše proučevanje in kritično presojanje bistvenih teoretskih vprašanj, ki jih zastavljajo specifične discipline, kot so sociologija, politične vede, komunikologija, kulturne študije, ženske študije, antropologija in mednarodni odnosi.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava