Uvod v jezik stroke - angleščina

Introduction to the language for specific purposes - English

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (0 ur predavanj, 60 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. mag. Nina Bostič Bishop

Vrsta:

Izbirni - splošni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika
  • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije
  • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
  • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti
  • *univerzitetni program Obramboslovje
  • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
  • *univerzitetni program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Obravnavanje zvrsti, značilnih za akademsko pisno sporočanje; Branje in analiza avtentičnih znanstvenih in strokovnih družboslovnih besedil; Naloge za usvajanje in širjenje temeljnega družboslovnega besedišča in terminologije; Vaje v koherentnem povzemanju pisnih in ustnih sporočil; Vaje v uporabljanju funkcionalnih jezikovnih struktur, značilnih za znanstveno zvrst družboslovja; Obravnavanje načel učinkovitega javnega nastopanja. Pisanje eseja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 08.06.2020