Sodelovanje in odločanje

Participatory and decision-making processes

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Cirila Toplak

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Marinko Banjac

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Študentje se bodo skozi sprotne simulacije učili specifičnih metod in tehnik komunikacije v skupini s poudarkom na naslednjih vsebinah: pomen in namen sodelovanja v skupini; izvabljanje individualnih potencialov iz posameznih članov skupine; razlikovanje med delom v skupini, usposabljanjem, predstavljanjem in vodenjem; spoznavanje samega sebe z namenom optimalne vključitve v skupino; osnove psihodinamike skupin; elementi uspešnega javnega nastopanja in osnove retorike; vloga in potrebne veščine uspešnega vodje skupinskega dela; pripravljanje in izvajanje učinkovitih skupinskih procesov; komunikacijska orodja za zagotavljanje sproščene in ustvarjalne komunikacije v skupini; reševanje konfliktov in posredovanje med sprtimi stranmi; temeljne tehnike porajanja in evidentiranja idej; temeljne tehnike doseganja kvalitetnega soglasja v skupini; temeljne načrtovalske skupinske metode, kot so strateško načrtovanje, analiza SWOT, Infra plan idr.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava