Osnove novinarskega dela

Basics of Journalistic Work

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 15 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Igor Vobič

    Učitelji predmeta:

  • asist. Tina Kristan
  • doc. dr. Tina Lengar Verovnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je usmerjen v proučevanje in pojasnjevanje novinarstva kot proizvodnje vednosti, ki se legitimira v specifičnem političnem, kulturnem, ekonomskem in tehnološkem kontekstu. Poleg teoretskega proučevanja vrednot, norm in konvencij novinarstva se predmet posveča tudi aplikaciji teh znanj skozi odgovorno, celovito in jezikovno premišljeno novinarsko delo. Posebna pozornost se namenja kritičnemu vrednotenju novinarstva in na njem utemeljeni pripravi študentskih novinarskih izdelkov: poročila, ankete in članka. Študenti spoznavajo osnove časopisnega, radijskega, televizijskega in agencijskega novinarstva v digitalni dobi tudi prek strokovnih obiskov novinarskih uredništev.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava