Statistika in analiza podatkov

Statistics and data analysis

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Aleš Žiberna

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Luka Kronegger

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Vsebina predmeta je razdeljena na več sklopov. Prvi sklop je namenjen spoznavanju (ali. osvežitvi) statističnega programskega paketa R, drugi pa ponovitvi statističnih metod (vključno multivariatnimi metodami) preko njihove uporabe v prej omenjenem programskem paketu. Tretji sklop pa je namenjen spoznavanju izbranih/e (izbor se bo vsako leto spreminjal) metod(e) iz področja statistike in analize podatkov (podatkovno rudarjenje, strukturni modeli, ...).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 14.05.2020