Kritične teorije in analiza diskurza

Critical discourse theory and analysis

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Andreja Vezovnik

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Komunikologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet se osredotoča na kritične teorije diskurza in kritično analizo diskurza. Študentje bodo osvojili temeljne teoretske pojme in pridobili širok aparat za aplikacije slednjih na analitično raven. Ukvarjali se bomo z različnimi teoretskimi izhodišči in empiričnimi pristopi analize javnih diskurzov, ki jih posredujejo in oblikujejo predvsem mediji. Pri predmetu bodo kritično obravnavani različni aktualni primeri, kot so nacionalizem, spol, migracija, sovražni govor itd.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 20.04.2020