Oblikovanje anketnega vprašalnika

Questionnaire Design

Obseg predmeta:

5,00 KT / 59 (28 ur predavanj, 0 ur vaj, 29 ur seminarjev, 2 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Valentina Hlebec

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Bojana Lobe
  • prof. dr. Gregor Petrič

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Namen predmeta je seznaniti študente z osnovami oblikovanja standardiziranega vprašalnika kot merskega instrumenta za različne načine zbiranja anketnih podatkov. Praktični del predmeta je delo v kognitivnem laboratoriju s kvalitativnimi metodami testiranja anketnh vprašalnikov.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava