Televizijsko novinarstvo in novi mediji

Television journalism and new media

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Igor Vobič

    Učitelji predmeta:

  • doc. mag. Vasja Lebarič

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Novinarske študije

Kratka vsebina predmeta:

Predmet študente seznanja s ključnimi konceptualnimi premiki televizijskega novinarstva v 21. stoletju in vlogi novih medijev pri tem. Raziskovali bodo domače in tuje prakse sodobnega televizijskega novinarstva, ki postajajo zaradi hibridnih načinov produkcije in uporabe tega medija na različnih platformah vse manj oprijemljivi in samoumevni. Študenti pri predmetu pridobijo tudi ustrezno praktično znanje za delo v dobi konvergence televizije in novih medijev.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava