Praktikum

Practical course

Obseg predmeta:

15,00 KT / 180 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 60 ur seminarjev, 120 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Dana Mesner Andolšek

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Andrej Kohont

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Verzija:

SOC-KM

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Pri predmetu študenti največji del svojih študijskih obveznosti opravijo na terenu. Ob tem je delo na fakulteti organizirano pod vodstvom izvajalcev predmeta in zunanjih strokovnjakov, kjer vsako leto sproti določijo vsebine in metode dela. Temeljne vsebine sodelovanja so določene vnaprej in mednje spadajo: strateška vloga MČV, povezanost s poslovno strategijo, struktura in položaj MČV, načrtovanje in kadrovanje, testiranje in izbira. Intervjuji, izobraževanje, kadrovanje najvišjega menedžmenta, produktivnost in kvaliteta, ocenjevanje uspešnosti. menedžment karier. Nagrajevanje, industrijski odnosi, zdravje in varnost pri delu, kakovost dela, mednarodni MČV, ženske in obrobne skupine sodelavcev in MČV, vloga linijskih vodij na področju MČV.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava